Έρανος στις εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

imagesLWCET6LV

Υπέρ των προσφύγων της Ελλάδας

Έρανος υπέρ των προσφύγων της Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή, 10 Απριλίου, σε όλους τους ελληνορθόδοξους ναούς της Αυστραλίας, με εντολή του αρχιεπισκόπου κ. Στυλιανού.

Με εγκύκλιό του προς του ιερείς και τα Διοικητικά Συμβούλια των ενοριών και κοινοτήτων της Αρχιεπισκοπής ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Αγαπητοί μου,

Ασφαλώς έχετε παρακολουθήσει και πληροφορηθεί από τα Μέσα Γενικής Ενημερώσεως ότι, κατά την επικρατήσασα τελευταίως οικονομικήν εξαθλίωσιν εις την Γενέτειραν και τον συνωστισμό τεραστίου αριθμού προσφύγων και άλλων δεινοπαθούντων μεταναστών, η Εκκλησία, δια καθαρώς ανθρωπιστικούς λόγους, παρέχει συνεχώς τας πρώτας βοήθειας (εις ρουχισμόν, είδη διατροφής, ιδίως κονσερβών).

Επειδή, όπως πάντοτε, η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσει προ της τοιαύτης καταστάσεως, παρακαλούνται θερμότατα οι πιστοί μας να συντρέξουν κατά δύναμιν εις τον Ειδικόν Δίσκον ο οποίος θα περιαχθεί εις τούς Ιερούς Ναούς μας την Κυριακήν, 10ην Απριλίου 2016.

Εκτός τού Ειδικού Δίσκου, θα συλλεχθούν και τα μνημονευθέντα ανωτέρω είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα αποσταλούν εις τα εν Αθήναις έξης τρία ‘Ιδρύματα:

1. «Χαμόγελο του Παιδιού»

2. «Χατζηκυριάκειον»

3. «Κιβωτός του Κόσμου»

Τοιουτοτρόπως, υπάλληλοι των κατά Πολιτείας Κέντρων Προνοίας, θα συγκεντρώσουν τας προσφοράς των πιστών εις ορισθησόμενον εγκαίρως τόπον και χρόνον ώστε να προωθηθούν το ταχύτερο δυνατόν εις τον προορισμόν των.

Ελπίζοντας να μην απουσιάσει ουδείς δυνάμενος από την εν προκειμένω Ιεράν Σταυροφορίαν, εύχομαι ο Φιλάνθρωπος Θεός να ανταποδώσει εις ένα έκαστον, κατά την αγαθήν και φιλεύσπλαχνον καρδίαν του».

Πηγή:Νέος Κόσμος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.