Δεύτεροι σε ώρες δουλειάς οι Έλληνες

Workaholics

Το 2013, οι Έλληνες εργάστηκαν κατά μέσο όρο 2037 ώρες

Έκθεση του ΟΟΣΑ καταρρίπτει τον μύθο περί τεμπέληδων

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο καταρρίπτεται η θεωρία περί “τεμπέληδων Ελλήνων”, καθώς η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης αποδεικνύει ότι, αντιθέτως, η Ελλάδα έρχεται δεύτερη στην σχετική κατάταξη. Η ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ καταγράφει τον μέσο όρο ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο στις χώρες-μέλη του οργανισμού, ανάμεσα σε άλλες στατιστικές για την απασχόληση και τις εργασιακές συνθήκες.

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, που αφορά στο 2013, οι Έλληνες εργάστηκαν κατά μέσο όρο 2037 ώρες, πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 1770 ώρες. Πρώτη χώρα στον σχετικό πίνακα είναι το Μεξικό, με 2237 ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο ετησίως και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γερμανία και η Ολλανδία, με 1388 και 1380 ώρες αντιστοίχως.

Η Αυστραλία βρίσκεται στην 21η θέση, με 1676 ώρες εργασίας ετησίως, οι ΗΠΑ στην 11η με 1788 και η Ιαπωνία στην 17η με 1735 ώρες. Από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που μαστίζονται από τις συνέπειες της κρίσης, οι Ισπανοί εργάστηκαν 1665 ώρες, οι Πορτογάλοι 1712 και οι Ιταλοί εργαζόμενοι 1752 ώρες. Ωστόσο, η στατιστική δεν καταγράφει την αποδοτικότητα των εργαζομένων, η οποία επηρεάζεται από πολλά ποιοτικά στοιχεία, πέραν του αριθμού των ωρών εργασίας.

Πηγή: Νέος Κόσμος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.