Αυστραλία:Απροσδόκητη πτώση της ανεργίας

australia

Ο δείκτης της ανεργίας υποχώρησε στο 5,8% τον Μάρτιο έναντι της αναθεωρημένης μέτρησης του 6,1% τον Φεβρουάριο.

Η ανεργία στην Αυστραλία υποχώρησε απροσδόκητα τον Μάρτιο καθώς λιγότεροι άνθρωποι αναζήτησαν δουλειά και αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των εργαζομένων μερικής απασχόλησης.

Ο δείκτης της ανεργίας υποχώρησε στο 5,8% τον Μάρτιο έναντι της αναθεωρημένης μέτρησης του 6,1% τον Φεβρουάριο, που είναι το υψηλότερο επίπεδο σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο δείκτης της ανεργίας θα διαμορφωνόταν στο 6,1% τον Μάρτιο. Ο αριθμός των ανθρώπων σε απασχόληση αυξήθηκε 18.100, σε σχέση με τις εκτιμήσεις για πτώση 10.000, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Αυστραλίας.
Ο αριθμός των ανθρώπων σε πλήρη απασχόληση υποχώρησε 22.100 στα 8,03 εκατομμύρια τον Μάρτιο, ενώ εκείνοι σε μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά 40.200 στα 3,5 εκατομμύρια.

Η στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (ή η αναλογία των ανθρώπων σε εργάσιμη ηλικία που έχουν ή που αναζητούν δουλειά), υποχώρησε στο 64,7% τον Μάρτιο από την αναθεωρημένη μέτρηση του 64,9% τον Φεβρουάριο και τις εκτιμήσεις για 64,8%.

Πηγή:Νέος Κόσμος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.