ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H κ. Μαρία Βαμβακινού ΜΡ, βουλευτίνα του Calwell του Ομοσπονδιακού
Εργατικού Κόμματος Αυστραλίας ενημερώνει τον Θωμά Τσαμούρα για την απόφαση της Αυστραλίας να χορηγήσει αμοιβαία βίζα εργασίαςκαι τουρισμού με την Ελλάδα. Επίσης ενημερώνει για την διορισμό της Ελληνικής Υπουργικής Συμβουλευτικής Επιτροπής από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.